30 november 2022

Fuktmätningsmanual - betong

Fuktmätningsmanual - betong

Här kan du hämta senaste versionen av de dokument som ingår i skriften Manual - Fuktmätning i betong.
Tänk på att dokumenten skyddas av upphovsrättslagen. Enligt denna lag är det förbjudet att utan tillstånd helt eller delvis mångfaldiga dessa dokument. © Sveriges Byggindustrier

Manualen kan köpas som trycksak. Kontakta i så fall Ted Rapp.

Reviderad Fuktmätningsmanual version 6:1

Dokumenten i manualen är anpassade efter ett fliksystem med 31 stycken flikar vilket lämpligen införskaffas. (Finns ej att ladda ner härifrån.)
Flik 31 är en förteckning över vilken versionsbeteckning dokumenten har. Från och med 2017-09-07 har samtliga dokument versionsbeteckningen 6. Om ett enskilt dokument därefter uppdateras erhåller det versionsbeteckning 6:1 och vid nästa tillfälle 6:2 o.s.v.

Manualen är nu delvis uppdaterad. Reviderade dokument har versionsbeteckning 6:1 och är
daterad 2019-01-16 och gäller från och med 2019-02-01. I Flik 31 framgår vilka dokument som har reviderats. Dokumenten är markerade med fet kursiv stil nedan.

RBK-mätning från och med den 9 oktober 2017. Kort information till beställare.

För att hämta och skriva ut nedanstående dokument:

  • Klicka med höger musknapp på länken nedan
  • Välj "Spara mål som..." och spara dokumentet på din dator
  • Öppna och skriv ut filen som du sparat på din dator

Omslag manual 2017

Flik 0OBS innehållsförteckning

Flik 1 , Syfte

Flik 2 , Allmänt om fuktmätning i betong

Flik 3 , Betong

Flik 4 , Förberedelser, mätning , rapportering

Flik 5 , Rutin för egenkontroll av RF-givare

Flik 6 , Rutin för borrning av mäthål

Flik 9 , Mätmetoden utgår (Rutin för RF-bestämning i borrhål kapacitiv givare Vaisala)

Flik 10 , Rutin för RF-bestämning i borrhål kapacitiv givare Testo

Flik 11 , Rutin för RF-bestämning i borrhål Vaisala HMP40S

Flik 12 , Rutin för RF-mätning i borrhål HumiGuard med webbplats

Flik 17 , Rutin för RF-mätning i betongplatta med golvvärme

Flik 27Beräkning av korrektion och mätosäkerhet

Flik 28 , Blanketter / protokoll, OBS innehållsförteckning avseende nedanstående blanketter

Blankett F1a

Blankett F1b

Blankett F2

Blankett F3

Blankett F3HG

Blankett F4

Blankett F5

Blankett F6

Blankett F7

Blankett F8

Blankett F11

Blankett F12

Flik 29 , Referenser och litteratur

Flik 30 , Deltagare i SBUF-projektet Auktoriserade Fuktkontrollanter

Flik 31 , Förteckning avseende gällande dokument, Manual fuktmätning i betong