22 februari 2024

Dokument för nedladdningAuktorisationsregler (RBK) med tillhörande bilagor, ansökningshandlingar, prislista mm

                 Auktorisationsregler


Bilaga 1:  Fuktmätningsmanual - Betong & Golvavjämning, se nedan
Bilaga 2:  Utbildningsplan, Fuktmätning i Betong & Golvavjämning
Bilaga 3:  Instruktion för upprättande och genomförande av tentamen och övriga kunskapsprov
Bilaga 4:  Blankett för ansökan om RBK-auktorisation

                Mall avseende "Allmän lämplighet" för ansökan om RBK-aukorisation 

Bilaga 5:  PM angående bedömning av mätmetod som önskar godkännande
                för att infogas i systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant
Bilaga 7:   Förteckning över RBK-godkända huvudlärare jämte tentamensrättare
Bilaga 8:   Förteckning över RBK-godkända utbildningsgivare
Bilaga 9:   Förteckning över RBK-godkända tentamenshandläggare
Bilaga 11: Prislista (auktorisationsavgift, projektregistrering, praktiskt prov mm)
Bilaga 12: Kalibrering av RF-givare för användning inom systemet
                  RBK-auktoriserad fuktkontrollant
Bilaga 14: Blankett för ansökan om förnyelse av RBK-auktorisation
Bilaga 15: Instruktion för förnyelse av RBK-auktorisationFuktmätningsmanual - Betong & Golvavjämning är en av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant

I manualen beskrivs mätförfarandet, steg för steg, för de godkända mätmetoderna.
Manualen kan laddas ned i form av ett antal pdf-dokument. Länk till manualen.

 Framsida_ver_7.jpg