22 maj 2024

Inloggning för kontrollanter

Här loggar du in som är RBK-auktoriserad fuktkontrollant för att kunna registrera dina projekt. Du erhåller vid registrering ett RBK projektnummer som ska finnas med i projektrapporten. Således måste projektet registreras innan några resultat får presenteras för beställaren av mätningen.

Efter inloggning kan du justera dina person- företags- och projektuppgifter samt hämta hem interna dokument för upprättande av projektrapporter.

Det är din skyldighet att uppdatera dina kontaktuppgifter så att de alltid är aktuella!