22 juni 2024

Fuktmätningsmanual - Betong & Golvavjämning

Här kan du ladda ner senaste versionen av de dokument som ingår i skriften Fuktmätningsmanual Betong & Golvavjämning. Tänk på att dokumenten skyddas av upphovsrättslagen. Enligt denna lag är det förbjudet att utan tillstånd helt eller delvis mångfaldiga dessa dokument. © Byggföretagen

Version 7

Dokumenten i manualen är anpassade efter ett fliksystem med 31 stycken flikar vilket lämpligen införskaffas. (Finns ej att ladda ner härifrån.)
Flik 31 är en förteckning över vilken versionsbeteckning dokumenten har. Samtliga dokument är daterade 2023-02-28 med versionsbeteckningen 7 och gäller från och med 2023-03-01. Om ett enskilt dokument därefter uppdateras erhåller det versionsbeteckning 7:1 och vid nästa tillfälle 7:2 o.s.v.

Dokument för nedladdning

Framsida Fuktmätningsmanual

Flik 0 , Innehållsförteckning

Flik 1 , Syfte

Flik 2 , Fuktmätning i betong och golvavjämning

Flik 3 , Betong och golvavjämning

Flik 4 , Förberedelser, mätning , rapportering

Flik 5 , Rutin för egenkontroll av RF-givare

Flik 6 , Rutin för borrning av mäthål

Flik 7 , Rutin för provtagning i golvavjämning

Flik 8 , Rutin för bestämning av RF på uttaget prov

Flik 10 , Rutin för RF-mätning  i borrhål, Testo 605-H1

Flik 11 , Rutin för RF-mätning i borrhål, Vaisala HMP40S

Flik 12 , Rutin för RF-mätning i borrhål HumiGuard

Flik 17 , Rutin för RF-mätning i betongplatta med golvvärme

Flik 28 , Korrektion, mätosäkerhet och slutvärde

Flik 29 , Blanketter / protokoll, (innehållsförteckning)

Flik 30 , Referenser och litteratur

Flik 31 , Förteckning avseende gällande dokument, Fuktmätningsmanual - Betong&Golvavjämning