22 februari 2024

Fuktligan 2024

Fuktligan är RBK:s lista över de fuktkontrollater som utför flest RBK:mätningar under innevarande år.
Projekt avser en fysisk byggarbetsplats eller en etapp inom ett större bygge. Antal mätpunkter varierar beroende på byggnadens storlek, komplexitet och på storleken av de ytor där betong och golvavjämning ska beläggas med fuktkänsliga ytskikt.

Antal registrerade mätpunkter i år: 878

Antal registrerade projekt i år: 180

Medel mätpunkter/projekt: 5