22 juni 2024

Om RBK

RBK - ett centrum för kompetensutveckling

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan, vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning.

RBK förvaltar systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant, genomför kunskapsprövningar, hanterar ansökningar, utfärdar auktorisationer och för register över de fuktkontrollanter som är verksamma inom systemet.

Rådets huvuduppgifter är att:

  • driva och förvalta systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant
  • följa och påverka förändringar i bygglagstiftningen avseende kompetens- och behörighetskrav,
  • beskriva mål och föreslå riktlinjer för utbildningar som tillgodoser lagstiftningens krav,
  • tillhandahålla utbildning enligt dessa riktlinjer,
  • bidra till att kompetenta lärare finns att tillgå och i erforderlig utsträckning också ombesörja kunskapsprövning.

De samarbetande intressenterna i RBK är Byggföretagen, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Ledarna, Byggcheferna och Byggherrarna.

Rådets ledamöter finner du under rubriken Kontakta oss.

RBK_gubben_rgb_stor.jpg