30 november 2022

Om RBK

RBK - ett centrum för kompetensutveckling

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan, vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning.

RBK kvalitetssäkrar flera av de utbildningar som erbjuds av Byggbranschens utbildningscenter, kursverksamheten inom Byggföretagen,  www.buc.se.

RBK förvaltar systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong, genomför kunskapsprövningar, hanterar ansökningar, utfärdar auktorisationer och för register över de fuktkontrollanter som är verksamma inom systemet.

Rådets huvuduppgifter är att:

  • driva och förvalta systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong
  • följa och påverka förändringar i bygglagstiftningen avseende kompetens- och behörighetskrav,
  • beskriva mål och föreslå riktlinjer för utbildningar som tillgodoser lagstiftningens krav,
  • tillhandahålla utbildning enligt dessa riktlinjer,
  • bidra till att kompetenta lärare finns att tillgå och i erforderlig utsträckning också ombesörja kunskapsprövning.

De samarbetande intressenterna i RBK är Byggföretagen, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Ledarna, Byggcheferna och Byggherrarna.

Rådets ledamöter finner du under rubriken Kontakta oss.

RBK_gubben_rgb_stor.jpg