30 november 2022

Utbildningar och kunskapsprov

RBK kvalitetssäkrar ett antal utbildningar och kompetensprov som erbjuds av 
Byggbranschens Utbildningscenter, kursverksamheten inom Byggföretagen.
Efter utfört prov, med godkänt resultat, utfärdas för dessa utbildningar ett RBK-intyg
eller kompetensbevis. 

Har du förlorat ditt intyg/kompetensbevis?  Klicka och följ instruktionerna

Klicka här för information och anmälan avseende utbildningar hos Byggbranschens Utbildningscenter

Fuktmätning i betong - auktorisationsutbildning

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong och därmed lägga grunden till hus med goda innemiljöer.Efter godkänd tentamen och praktiskt mätprov kan RBK-auktorisation sökas som Fuktkontrollant Betong. Info / BokningBUC2020.png