22 juni 2024

Utbildning, kunskapsprov och auktorisation

Fuktmätning i betong & golvavjämning - auktorisation

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner uppbyggda av betong och golvavjämning. Systemet benämns RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Huvudsyftet är att genom kvalitetssäkrad fuktkontroll i golvkonstruktioner kunna lägga grunden till hus med goda innemiljöer. För att erhålla en RBK-auktorisation måste tre steg genomgås:

  1. Att hos BUC genomföra en teoretisk tentamen med godkännt resultat, se nedan.
  2. Att hos RBK avlägga ett praktiskt prov där en fullständig mätning inklusive dokumentation ska utföras. 
  3. Att hos RBK ansöka om auktorisation då även branscherfarenhet, erfarenhet av mätning samt tidigare relevanta utbildningar ska kunna styrkas med intyg. Se RBK:s auktorisationsregler.

En utfärdad RBK-auktorisation är giltig i fem år och måste därefeter förnyas.

Fuktmätning i betong & golvavjämning - utbildning

Byggbranschens utbildningscenter (BUC) erbjuder en utbildning på fyra dagar inför genomförande av skriftlig tentamen. Även tentamen genomförs i BUC:s regi. Att genonmgå utbildningen är inte ett krav för att kunna ansöka om auktorisation men det är däremot att klara tentamen med godkänt resultat. Merparten av de personer som idag är RBK-auktoriserade har genomgått utbildningen vilket är att rekommendera. Info / BokningBUC2020.png