19 maj 2022

Utbildningar och kunskapsprov

RBK kvalitetssäkrar ett antal utbildningar och kompetensprov som erbjuds av 
Byggbranschens Utbildningscenter, kursverksamheten inom Byggföretagen.
Efter utfört prov, med godkänt resultat, utfärdas för dessa utbildningar ett RBK-intyg
eller kompetensbevis. 

Har du förlorat ditt intyg/kompetensbevis?  Klicka och följ instruktionerna

Klicka här för information och anmälan avseende utbildningar hos Byggbranschens Utbildningscenter

Några exempel:

Fuktmätning i betong - auktorisationsutbildning

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong och därmed lägga grunden till hus med goda innemiljöer.Efter godkänd tentamen och praktiskt mätprov kan RBK-auktorisation sökas som Fuktkontrollant Betong. Info / Bokning


Platsgjuten betong Kompetensklass II - U

Utbildningen Platsgjuten betong Kompetensklass II - U ger deltagarna kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong mm. Utbildningens syfte är att deltagarna ska erhålla den kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vid gjutningar i Kompetensklss II. Efter godkänd tentamen, kvalitetssäkrad av RBK, och genomförd praktik utfärdas RBK-intyg. Info / BokningBUC2020.png