29 maj 2023

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Fuktmätningsmanual version 7 släppt

    Välkommen till RBK - ctl00_cph1_pg126_exnewsImage

     Version 7 av RBK:s fuktmätningsmanual är nu färdig och nedladdningsbar. Under en övergångsperiod fram till den 1 november 2023 kommer version 6 kunna användas i projekt som påbörjades före den 1 mars 2023.
    Fuktmätningsmanualen är kompletterad med en mätmetod för RF-mätning i golvavjämning. Metoden är ett resultat av ett SBUF-projekt där utgångspunkten till projektet har varit Golvbranschens branschstandard "Bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning, utgåva 2:2017". För att få utföra mätningar i golvavjämning inom RBK-systemet måste befintlig RBK-auktorisation för betong kompletteras. Detta kräver avläggande av ett praktiskt prov. Ett webbinarium där metoden demonstrerades genomfördes den 28 mars, se inspelat webbinarium hos BUC. Praktiskt prov genomförs hos RBK och utbildning hos BUC i oktober.

Kontakt med RBK:s kansli

För kontakt med RBK:s kansli maila med denna länk