5 februari 2023

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Ny Fuktmätningsmanual

    Välkommen till RBK - ctl00_cph1_pg122_exnewsImage

    Den 1 mars publiceras en ny version av RBK:s fuktmätningsmanual, version 7. Manualen kommer från och med detta datum att heta Fuktmätningsmanual - Betong & Golvavjämning. RBK-systemet kommer då att vara kompletterat med en mätmetod för RF-mätnig i golvavjämning. Metoden är ett resultat av ett SBUF-projekt där utgångspunkten till projektet har varit Golvbranschens branschstandard benämnd Bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning, utgåva 2:2017.

Kontakt med RBK:s kansli

För kontakt med RBK:s kansli maila med denna länk