30 november 2022

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Pågående projekt

    Välkommen till RBK - ctl00_cph1_pg121_exnewsImage

    Under hösten fortgår projektet med att utarbeta en RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning. Metoden är en vidareutveckling av GBR:s Branchstandard för bestämning av RF i golvavjämning. Projektet är finansierat av SBUF och ska avrapporteras under senhösten.

    Uppföljning av mätningarna i avslutat SBUF-projektet 13560 Framtidens golvsysten med modern betong kommer att slutföras under hösten. I uppföljningsprojektet SBUF-14073 utförs mätningar av RF i betong och golvavjämning samt emissionsmätningar på ett antal betongkonstruktioner tre år efter limning av matta. Avrapportering kommer att ske under hösten och rapporten kan därefter laddas ner på SBUF:s webbplats. 

Kontakt med RBK:s kansli

För kontakt med RBK:s kansli maila med denna länk