30 november 2023

INLOGGNING FUKTKONTROLLANT

Registrering av projekt 
Ändring av personuppgifter

Sök fuktkontrollant
  • Examination av fuktkontrollanter

    Välkommen till RBK - ctl00_cph1_pg129_exnewsImage

    Under hösten fortgår processen med utbildning och examination av RBK-auktoriserade fuktkontrollanter. Intresset är stort både vad gäller fuktmätning i golvavjämning och betong.  Avseende golvavjämning så genomfördes ett webbinarium där metoden demonstrerades den 28 mars, se inspelat webbinarium hos BUC. Mätmetoden ingår numera som en obligatorisk del i utbildningen Fuktmätning i betong & golvavjämning som genomförs av BUC, Byggbranschens utbildningscenter.

Kontakt med RBK:s kansli

För kontakt med RBK:s kansli maila med denna länk