20 juli 2024

Kontakta RBK

RBK Rådet för ByggKompetens

c/o Byggföretagen
Box 34027
100 26 Stockholm

Besöksadress: Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Telefon: 08-698 58 00
Maila RBK

Kansli

Ted Rapp, projektledare och tekniskt sakkunnig
Telefon: 08-698 58 66 (direktnummer)
Mobil 0733-900 650

Kontakt med RBK:s kansli

Information, revision, auktorisation

För information eller synpunkter angående systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant eller önskemål om revision av fuktkontrollanter, kontakta Ted Rapp.


Ledamöter i RBK Rådet för ByggKompetens:

Tillförordnad ordförande, Lars Redtzer
Byggföretagen
Box 5054
102 42 Stockholm
Tfn 08-698 58 30
E-post: Lars Redtzer 

Tommy Lenberg
Byggherrarna
Drottninggatan 33 2 tr
111 51 Stockholm
Tfn 08-23 32 41
E-post: Tommy Lenberg
 

Anders Hinn
Byggcheferna c/o Magnacon AB
Spolegatan 10C
222 20 Lund
Tfn 070-273 44 68
E-post: Anders Hinn

Ulrika Nolåker Ordf.FSB
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
Hol Gartegården 214
461 93 Västra Tunhem
Tfn 070-630 62 03
E-post: Ulrika Nolåker

Irena Franzén
Ledarna
Box 12069
102 22 Stockholm
Tfn 08-598 99 113
E-post: Irena Franzén