5 februari 2023

Publikationer - ladda ner eller beställ

För att ladda hem publikationen och spara ner den på din egen dator, högerklicka på länken och välj "Spara mål som...". För att kunna läsa pdf-filer behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader.


Auktorisationsregler betong med tillhörande bilagor, ansökningshandlingar, prislista mm

Auktorisationsregler

Bilaga 1:   Manual fuktmätning i betong, RBK, se nedan
Bilaga 2:   Utbildningsplan, Fuktmätning i betong
Bilaga 3:   Instruktion för upprättande och genomförande av tentamen
                 och övriga kunskapsprov

Bilaga 4:  Blankett för ansökan om RBK-auktorisation
                Mall avseende intyg om "Allmän lämplighet" för ansökan om RBK-aukorisation 

Bilaga 5:  PM angående bedömning av mätmetod som önskar godkännande
                för att infogas i systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong.
Bilaga 7:   Förteckning över RBK-godkända huvudlärare jämte tentaminarättare
Bilaga 8:   Förteckning över RBK-godkända Utbildningsgivare
Bilaga 9:   Förteckning över RBK-godkända tentaminahandläggare
Bilaga 11: Prislista (auktorisationsavgift, projektregistrering, tentamen, praktiskt prov mm)
Bilaga 12: Kalibrering av RF-givare för användning inom systemet
                RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong
Bilaga 14: Blankett för ansökan om förnyelse av RBK-auktorisation
Bilaga 15: Instruktion för förnyelse av RBK-auktorisation


 

Fuktmätningsmanual - en av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant Betong

En av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant Betong är anvisningarna i fuktmätningsmanualen. I manualen beskrivs mätningsförfarandet, steg för steg, för de godkända mätmetoderna.

Manualen kan laddas ner från denna hemsida i form av ett antal pdf-dokument. Länk till manualen.

Manualen kan även beställas som trycksak från Byggföretagen, Ted Rapp tfn 08-698 58 66. Priset framgår av Prislistan

Framsida_manualen_2020.JPG