30 november 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
176, Wessman Anders

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
073-1537249

Mobiltelefon
010-4515007

Postadress
Libro Ringväg 27

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län
  • Uppsala län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 176, Wessman Anders

Giltighetstid 2014-03-04 till 2023-12-31


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • E: Testo - borrhålsmätning
  • Ub: Uttaget prov (begränsad behörighet)