30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
176, Wessman Anders

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
073-1537249

Mobiltelefon
010-4515007

Postadress
Libro Ringväg 27

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län
  • Uppsala län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 176, Wessman Anders

Giltighetstid 2014-03-04 till 2024-03-03


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning