22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
303, Sjöholm Andreas

Företag
Millitek

Telefon
0702 89 1204

Mobiltelefon
0702 89 12 04

Postadress
Gessie kyrkoväg 55-0

Postnummer
23593

Ort
Vellinge

Län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 303, Sjöholm Andreas

Giltighetstid 2022-06-16 till 2027-06-15


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning