22 februari 2024

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
302, Nilsson Martin

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
0766 10 39 76

Mobiltelefon
0766 10 39 76

Postadress
Storgatan 68

Postnummer
352 46

Ort
Växjö

Län
  • Kronobergs län
  • Blekinge län
  • Skåne län
  • Kalmar län
  • Jönköpings län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 302, Nilsson Martin

Giltighetstid 2022-05-09 till 2027-05-08


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • Ub: Uttaget prov (begränsad behörighet)