30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
300, Petersson Johan

Företag
Insbes AB

Telefon
073 524 75 35

Mobiltelefon
073 524 75 35

Postadress
Ekorrvägen 4

Postnummer
61199

Ort
Tystberga

Län
  • Södermanlands län
  • Stockholms län
  • Uppsala län
  • Gävleborgs län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 300, Petersson Johan

Giltighetstid 2022-04-20 till 2022-12-31


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning