22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
300, Petersson Johan

Företag
Insbes AB

Telefon
073 524 75 35

Mobiltelefon
073 524 75 35

Postadress
Ekorrvägen 4

Postnummer
61199

Ort
Tystberga

Län
  • Södermanlands län
  • Stockholms län
  • Uppsala län
  • Gävleborgs län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 300, Petersson Johan

Giltighetstid 2022-04-20 till 2023-06-30


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning