22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
296, Tawfik Nabil

Företag
Betongindustri AB

Telefon
073-511 61 65

Mobiltelefon
073-511 61 65

Postadress
Box 47055

Postnummer
10074

Ort
Stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 296, Tawfik Nabil

Giltighetstid 2021-12-08 till 2026-12-07


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning