22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
295, Waerme Niclas

Företag
Skanska Industrial Solutions AB

Telefon
0708160061

Mobiltelefon
0705-74 41 75

Postadress
Häradsudden

Postnummer
605 97

Ort
Norrköping

Län
  • Jönköpings län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 295, Waerme Niclas

Giltighetstid 2021-11-16 till 2026-11-15


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning