30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
291, Andersson Jesper

Företag
Ocab

Telefon
070-8938219

Mobiltelefon
070-8938219

Postadress
Verktygsvägen 14

Postnummer
55302

Ort
Jönköping

Län
  • Jönköpings län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 291, Andersson Jesper

Giltighetstid 2021-06-16 till 2026-06-15


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning