30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
288, Stenhammar Henrik

Företag
Ocab i Linköping AB

Telefon
0721-93 56 44

Mobiltelefon
0721-93 56 44

Postadress
Finnögatan 5C

Postnummer
582 78

Ort
Linköping

Län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 288, Stenhammar Henrik

Giltighetstid 2021-02-15 till 2026-02-14


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning