30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
286, Sahlén Viktor

Företag
EBE Gruppen

Telefon
0761690047

Mobiltelefon
070-147 41 98

Postadress
Skiffervägen 32

Postnummer
224 78

Ort
Lund

Län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 286, Sahlén Viktor

Giltighetstid 2020-11-26 till 2025-11-25


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning