22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
276, Lindsköld Ola

Företag
Konsultera AB

Telefon
070-655 05 75

Mobiltelefon
070-655 05 75

Postadress
Hemmansvägen 2D

Postnummer
903 62

Ort
Umeå

Län
  • Västerbottens län
  • Västernorrlands län
  • Norrbottens län
  • Jämtlands län
  • NORGE

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 276, Lindsköld Ola

Giltighetstid 2019-12-12 till 2023-05-19


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning