22 februari 2024

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
270, Bagge Freja

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
0104515693

Mobiltelefon
0702652272

Postadress
Box 1227

Postnummer
17123

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 270, Bagge Freja

Giltighetstid 2019-06-13 till 2024-02-29


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • U: Uttaget prov