29 maj 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
269, Stenberg Niklas

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-4515018

Mobiltelefon
073-231 92 99

Postadress
Libro Ringväg 27

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län
  • Uppsala län
  • Stockholms län
  • Västmanlands län
  • Gävleborgs län
  • Södermanlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 269, Stenberg Niklas

Giltighetstid 2019-05-21 till 2024-05-20


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning