22 februari 2024

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
264, Eng Robert

Företag
Planea Öst AB

Telefon
070-1469923

Mobiltelefon
070-1469923

Postadress
Finnögatan 5C

Postnummer
582 78

Ort
Linköping

Län
  • Östergötlands län
  • Jönköpings län
  • Örebro län
  • Södermanlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 264, Eng Robert

Giltighetstid 2019-03-19 till 2024-03-18


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • E: Testo - borrhålsmätning