30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
262, Jonsson Daniel

Företag
Planea AB

Telefon
070-618 24 71

Mobiltelefon
070-618 24 71

Postadress
Industrivägen 12

Postnummer
901 30

Ort
Umeå

Län
  • Västerbottens län
  • Norrbottens län
  • Västernorrlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 262, Jonsson Daniel

Giltighetstid 2019-01-24 till 2024-01-23


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning