30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
260, Jovanovic Johnny

Företag
Betongindustri AB

Telefon
0340-585514

Mobiltelefon
0704-24 90 26

Postadress
Fläktstigen 4

Postnummer
432 32

Ort
Varberg

Län
  • Hallands län
  • Skåne län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 260, Jovanovic Johnny

Giltighetstid 2019-01-23 till 2024-01-22


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning