22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
258, Herlitz Andreas

Företag
Wisab bygg AB

Telefon
0498-21 21 50

Mobiltelefon
0708-900 755

Postadress
Box 1316

Postnummer
621 24

Ort
Visby

Län
  • Gotlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 258, Herlitz Andreas

Giltighetstid 2018-12-12 till 2023-12-11


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning