1 oktober 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
256, Tikkanen Jönn Simon

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
0733020925

Mobiltelefon
0733020925

Postadress
Hemvärnsgatan 15

Postnummer
171 54

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 256, Tikkanen Jönn Simon

Giltighetstid 2018-12-06 till 2023-12-05


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning