22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
253, Ström Enok

Företag
Raksystems Dry IT

Telefon
0766450899

Mobiltelefon
0766-45 08 99

Postadress
Gårdatorget 2

Postnummer
412 50

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län
  • Hallands län
  • Jönköpings län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 253, Ström Enok

Giltighetstid 2018-11-27 till 2023-11-26


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning