22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
252, Wigren Martin

Företag
Projektallians i Sverige AB

Telefon
011-14 92 32

Mobiltelefon
070 - 448 92 17

Postadress
Svärmaregatan 1

Postnummer
603 61

Ort
Norrköping

Län
  • Östergötlands län
  • Jönköpings län
  • Södermanlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 252, Wigren Martin

Giltighetstid 2018-11-23 till 2023-11-22


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning