30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
244, Häggström Peter

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010 45 15 517

Mobiltelefon
070-58 05 733

Postadress
Kavelvägen 11

Postnummer
894 35

Ort
Själevad

Län
  • Västernorrlands län
  • Västerbottens län
  • Jämtlands län
  • NORGE

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 244, Häggström Peter

Giltighetstid 2018-04-26 till 2023-04-25


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning