22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
241, Sandberg Mikael

Företag
Ocab Syd AB

Telefon
035 - 12 11 50

Mobiltelefon
070 - 622 91 70

Postadress
Industrivägen 1

Postnummer
302 41

Ort
Halmstad

Län
  • Kronobergs län
  • Hallands län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 241, Sandberg Mikael

Giltighetstid 2018-02-01 till 2023-05-31


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning