30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
240, Hantorp Christer

Företag
Ocab Syd AB

Telefon
040-680 82 17

Mobiltelefon
0706-98 47 30

Postadress
Singelgatan 12

Postnummer
212 28

Ort
Malmö

Län
  • Skåne län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 240, Hantorp Christer

Giltighetstid 2018-01-26 till 2023-01-25


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning