30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
234, Ljungblom Thomas

Företag
Sweco Structures AB

Telefon
073 336 74 43

Mobiltelefon
073 336 74 43

Postadress
Terminalgatan 1

Postnummer
252 78

Ort
Helsingborg

Län
  • Skåne län
  • Hallands län
  • Blekinge län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 234, Ljungblom Thomas

Giltighetstid 2017-11-22 till 2022-12-31


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning