30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
231, Karlsson Jakob

Företag
Planea Öst AB

Telefon
0721 931760

Mobiltelefon

Postadress
Finnögatan 5

Postnummer
582 78

Ort
Linköping

Län
  • Örebro län
  • Södermanlands län
  • Jönköpings län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 231, Karlsson Jakob

Giltighetstid 2017-10-17 till 2022-12-31


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning