22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
231, Karlsson Jakob

Företag
Planea Öst AB

Telefon
0721 931760

Mobiltelefon

Postadress
Finnögatan 5

Postnummer
582 78

Ort
Linköping

Län
  • Örebro län
  • Södermanlands län
  • Jönköpings län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 231, Karlsson Jakob

Giltighetstid 2017-10-17 till 2027-10-16


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • E: Testo - borrhålsmätning