22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
211, Persson Christian

Företag
Sweco Sverige AB

Telefon
0768924958

Mobiltelefon
0768924958

Postadress
Karl XI:s väg 61

Postnummer
302 96

Ort
Halmstad

Län
  • Hallands län
  • Kronobergs län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 211, Persson Christian

Giltighetstid 2016-02-04 till 2026-02-03


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning