22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
192, Ekbom Daniel

Företag
Raksystems Dry-IT

Telefon
018-4305806

Mobiltelefon
072-1610265

Postadress
Vaksalagatan 28

Postnummer
753 31

Ort
Uppsala

Län
  • Stockholms län
  • Uppsala län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 192, Ekbom Daniel

Giltighetstid 2015-03-23 till 2025-03-22


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • E: Testo - borrhålsmätning