22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
189, Widgren Olle

Företag
Ak-konsult Indoor Air AB

Telefon
08-795 42 76

Mobiltelefon
070-620 48 23

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 189, Widgren Olle

Giltighetstid 2014-11-18 till 2024-11-17


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning