30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
188, Afflekt Mikael

Företag
Raksystems Dry-IT AB

Telefon
010-204 19 00

Mobiltelefon
072-1609901

Postadress
Gårdatorget 2

Postnummer
412 50 Göteborg

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 188, Afflekt Mikael

Giltighetstid 2014-11-17 till 2024-11-16


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning