30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
172, Holmberg Daniel

Företag
Anticimex AB

Telefon
0911-27 89 20

Mobiltelefon
070-681 72 32

Postadress
Box 224

Postnummer
941 25

Ort
Piteå

Län
  • Norrbottens län
  • Västerbottens län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 172, Holmberg Daniel

Giltighetstid 2013-12-12 till 2023-12-11


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning