30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
163, Hellström Ulf

Företag
AK-Konsult Indoor Air AB

Telefon
08-598 345 23

Mobiltelefon
08-598 345 23

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 163, Hellström Ulf

Giltighetstid 2013-09-23 till 2023-11-22


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning