30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
159, Mauritzsson Fredrik

Företag
EBE GRUPPEN

Telefon
0735106514

Mobiltelefon
0735-10 65 14

Postadress
Skiffervägen 32

Postnummer
224 78

Ort
Lund

Län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 159, Mauritzsson Fredrik

Giltighetstid 2013-07-31 till 2023-07-30


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning