2 juli 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
159, Mauritzsson Fredrik

Företag
Polygon AK

Telefon
010-4515687

Mobiltelefon
010-451 56 87

Postadress
Järngatan 11

Postnummer
234 35

Ort
Lomma

Län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 159, Mauritzsson Fredrik

Giltighetstid 2013-07-31 till 2023-07-30


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning