22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
157, Jensen Ebbe

Företag
Nordisk Byggskadeutredning AB

Telefon
0709-734994

Mobiltelefon
0709-734994

Postadress
Dagjämningsgatan 10

Postnummer
415 09

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 157, Jensen Ebbe

Giltighetstid 2013-06-05 till 2023-06-04


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning