30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
148, Siveryd Lukas

Företag
Umor AB

Telefon
040-380878

Mobiltelefon
0723-698781

Postadress
Saxgatan 4

Postnummer
211 24

Ort
Malmö

Län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 148, Siveryd Lukas

Giltighetstid 2012-09-27 till 2026-05-17


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning