30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
143, Wuolikainen Björn

Företag
Bengt Dahlgren Stockholm AB

Telefon
070-812 10 22

Mobiltelefon
070-812 10 22

Postadress
Hammarby Allé 47

Postnummer
120 30

Ort
Stockholm

Län
  • Uppsala län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Gotlands län
  • Dalarnas län
  • Gävleborgs län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 143, Wuolikainen Björn

Giltighetstid 2012-08-23 till 2023-03-01


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning