30 november 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
141, Almgren Anders

Företag
Fukt & SaneringsTeknik AB

Telefon
011-36 56 88

Mobiltelefon
0709-83 92 91

Postadress

Postnummer
603 61

Ort
Norrköping

Län
  • Södermanlands län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 141, Almgren Anders

Giltighetstid 2012-08-23 till 2022-10-22


Mätmetoder