2 juli 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
139, Mosling Thomas

Företag
Probaco Avfuktning i Värmland AB

Telefon
070-382 08 82

Mobiltelefon
070-382 08 82

Postadress
Dagvindsgatan 10

Postnummer
652 21

Ort
Karlstad

Län
  • Värmlands län
  • NORGE

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 139, Mosling Thomas

Giltighetstid 2012-06-28 till 2025-04-26


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning