22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
139, Mosling Thomas

Företag
OCAB i Karlstad

Telefon
070-382 08 82

Mobiltelefon
070-382 08 82

Postadress
Frögatan 16

Postnummer
652 21

Ort
Karlstad

Län
  • Värmlands län
  • NORGE
  • Örebro län
  • Västra Götalands län
  • Dalarnas län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 139, Mosling Thomas

Giltighetstid 2012-06-28 till 2025-04-26


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning