5 februari 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
131, Vestman Robert

Företag
Planea AB

Telefon
0702481278

Mobiltelefon
070-248 12 78

Postadress
Industrivägen 12

Postnummer
901 30

Ort
Umeå

Län
  • Västerbottens län
  • Västernorrlands län
  • Norrbottens län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 131, Vestman Robert

Giltighetstid 2022-09-06 till 2027-09-05


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning