30 november 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
111, Mejstedt Kristian

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-4515633

Mobiltelefon
070-220 84 92

Postnummer
703 69

Ort
Örebro

Län
  • Örebro län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 111, Mejstedt Kristian

Giltighetstid 2009-04-16 till 2024-04-15


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning