22 mars 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
107, Björnlund Linus

Företag
Conservator AB

Telefon
0480-888 50

Mobiltelefon
070-290 11 36

Postnummer
393 53

Ort
Kalmar

Län
  • Kalmar län
  • Blekinge län
  • Kronobergs län
  • Gotlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 107, Björnlund Linus

Giltighetstid 2008-11-25 till 2023-11-24


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning