30 november 2023

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
83, Johansson Ingrid

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-451 58 09

Mobiltelefon
070-579 65 80

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant
Aukt.Nr: 83, Johansson Ingrid

Giltighetstid 2005-09-05 till 2028-01-22


Mätmetoder

  • A: HumiGuard - borrhålsmätning
  • U: Uttaget prov